De beste kant van FlevolandIn het begin zee, meteen land. Dát kan zijn Flevoland. Daar waar ooit enkel het drinkwater aangaande de Zuiderzee was, kan zijn meteen een jongste provincie aangaande het land te ontdekken. Op een voormalige zeebodem bevindt zichzelf een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Flevoland is de thuishaven wegens 401.200 inwoners en 630 windmolens op ons oppervlakte over twee.412 km2 aan land en drinkwater. Met in totaal 6 gemeenten kan zijn Flevoland ons open ruimte betreffende strakke ordening. Die open ruimte is vooral ingericht voor landbouw: 89 duizend hectare aan omvangrijke en efficiënt ingerichte percelen. Dit bedrijfsleven ontvangt alsook volop ruimte teneinde initiatieven te nemen welke dromen en ambities waar mogen vervaardigen.

Historie aangaande Flevoland


Flevoland mag dan een jongste provincie betreffende Nederland zijn, haar historie gaat nader terug dan een droogmaking aangaande Zuiderzee. Hoe Flevoland 10.000 jaar geleden al kan zijn opkomen en hoe ze haar huidige uiterlijk met de befaamde Zuiderzeewerken over grondlegger ir. Lely dankt, leest u dan ook op een website Canon met Flevoland en op de website betreffende Tevens Flevoland.

Verhalen aangaande de pioniers


Dit waren pioniers, die polderjongens, ingenieurs, bouwvakkers, ambtenaren en boeren die bewust kozen wegens dit harde leven in die eerste jaren over een polders. Er waren gering voorzieningen en men had elkander benodigd teneinde het andere land gestalte te melden. Daar zijn tal van fascinerende verhalen over en aan lieden welke hebben geleefd betreffende de vroegere Zuiderzee, welke hebben gewerkt met de drooglegging en welke mits eerste op dit andere land kwamen wonen. U leest die ooggetuige-verhalen op dit verhalenplatform Flevolands Geheugen.

Ontstaan met Flevoland ingeval provincie


Naast dit droogmaken, ontginnen en inrichten betreffende het andere land in de voormalige Zuiderzee, moest een andere polder uiteraard ook bestuurd geraken. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen is Flevoland sinds 5 januari 1986 officieel ingesteld mits twaalfde provincie aangaande het land. Lelystad is een provinciale hoofdstad. Provincie Flevoland telt 6 gemeenten:

Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde

Flevoland is een jongste provincie van Holland.


Flevoland bestaat uit een Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Via inpoldereing betreffende een Zuiderzee is Flevoland voortkomen. Dat inpolderen gebeurde ook niet van een ene op een verschillende dag. De uitvoering met dit idee (de Zuiderzeewerken) gebeurde in fasen en duurde zo'n driekwart eeuw!
Daarmee zijn een Zuiderzeewerken verder het grootste waterbouwkundige project heb je. Aanleiding om een Zuiderzee in te dammen was dit gevaar over het oprukkende mineraalwater. Een eerste regelen om de Zuiderzee in te dammen waren weet in 1800 geschreven.

Op 14 juni 1918 werden de Zuiderzeewet aangenomen, waarin tot de inpoldering over de Zuiderzee werd besloten.

Eerst kwam er een dijk tot Wieringen in Noord-Holland. Vervolgens werden de Afsluitdijk gemaakt (in 1932 was deze klaar). Via de komst met de Afsluitdijk, was er een afscheiding tussen een Noordzee en een Zuiderzee. De Zuiderzee heette van toentertijd het IJsselmeer.

Meteen die dijken er lagen kon dit Wieringenmeer worden ingepolderd (drooggelegd).

Vervolgens kwam daar ons dijk naar Urk. Urk was in vroegere tijden ons eiland! Maar door een komst van de dijk en daarop een inpoldering over Noord-oost Flevoland behoort Urk nu tot het vaste land over Flevoland.

Door het inrichten Vacatures Westland over de dijken, kon aldoor ons stuk zee geraken ingepolderd, drooggelegd. Op het land werd na enige tijd tevens gemaakt en zo ontstonden allemaal nieuwe steden zoals Dronten en Lelystad.

Inpoldering Flevoland


Dit IJsselmeer was geboren. Een Noordoostpolder zou een 1e veilige IJsselmeerpolder worden. Dit dijktraject werd gekozen en op 3 oktober 1939 gaven de Burgemeesters Keijzer betreffende Urk en Krijger met Lemsterland mekaar ons hand op het enkele minuten ervoor gesloten gat in een dijk. Urk was op dat ogenblik nauwelijks eiland verdere, ons emotioneel moment voor de plaatselijke bewoners.

De inpoldering aangaande FlevolandINPOLDERING NOORDOOSTPOLDER


De oorlog zette enigszins de rem op de verdere ontwikkeling. Zeker werd in 1940 de dijk aan de Overijsselse kant gesloten en kon men beginnen betreffende het droogmalen. In september viel de polder droog. Duizenden arbeiders begonnen juiste zware handwerk in een polder. Heel wat lieden gaven in die jaren het nieuwe land een bijnaam Nederlands Onderduikers Paradijs (NOP). Veel lieden hebben daar hun kracht in de poldergrond gestoken in plaats aangaande in de nazi-oorlogsindustrie.

Na de oorlog begon de voorloper over de Rijksdienst wegens een IJsselmeerpolders betreffende een uitgifte met vloer en kwamen een woonkernen betreffende een grond. Emmeloord kon mits 1e profiteren met een in de Wieringermeer opgedane ervaring. Een andere polder viel aanvankelijk tussen een provincie Overijssel.

INPOLDERING OOSTELIJK EN ZUIDELIJK FLEVOLAND


Na de Noordoostpolder werd er met de vatbaarheid over Oostelijk Flevoland gestart. Was dit voor een Noordoostpolder nog zo dat men hoofdzakelijk landbouwgrond wilde winnen, de nieuwe polder zou de populatie over een overvolle randstad dienen te opvangen. Een verstedelijking in Noord- en Zuid-Holland nam zulke vormen aan dat daar ander land benodigd was voor woningbouw en recreatie. In de ander met te leggen polder zou 25% met een grond dan ook nauwelijks landbouwbestemming oplopen. Na een voorspoedig aangelegde oostelijke polder (1957) volgde alang snel de zuidelijke polder (1968).

Voor Wet met 27 juni 1985 werden besloten tot instelling betreffende een provincie Flevoland, met ingang van 2 januari 1986. Met die regel kwam daar een officieel begin met een provincie Flevoland. Nederlands nieuwste en 12e provincie.


flevoland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *